כמו עברית, אנגלית היא שפה עשירה מאוד, ולכן, תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית, אמור להיות מטלה פשוטה

בהבנה שלכל שפה יש את המטען הרוחני שלה, השונה עד מאוד בין עברית לאנגלית, נקל להבין מדוע תרגומים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית צריכים להתבצע בידי אנשי מקצוע מנוסים.

 

כמו עברית, אנגלית היא שפה עשירה מאוד ולכן, תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית, אמור להיות מטלה פשוטה. עם זאת, מבנה השפות כל כך שונה עד שהבעיות המתעוררות בתרגום אינן ברורות לאנשים שאינם מכירים את השפה על בוריה.  שפע המילים באנגלית מאפשר ביטוי מדויק של ניואנסים דקים על ידי שימוש במילים מועטות. הדקדוק המורכב של העברית מאפשר ביטוי מדויק של ניואנסים דקים באמצעות משחק שנון בחוקי התחביר העברי. אמת, תרגום תחביר למילים ולהפך דורש מעבר ממערכת לשונית אחת לשנייה, מיומנות ייחודית שרק יחידים מסוגלים לה. תרגום העושר המילולי של השפה האנגלית למורכבות התחביר העברי מצביע על כך שהמתרגם שולט לחלוטין באטימולוגיה של השפה, כך שהמתרגם יכול להבין באמת את כל הסיבות מאחורי בחירת מילה ספציפית במקום מילה בעלת משמעות דומה. המתרגם מאנגלית לעברית מסוגל לזהות את כל האפשרויות הטמונות בתחביר העברי כדי לבחור באפשרות המתאימה ביותר שיכולה להעביר גם את המשמעות וגם את הניואנס הדק ביותר הבאים לידי ביטוי במלה המקורית באנגלית. כמובן, גם תרגום מעברית לאנגלית נושא בחובו בעיות דומות, רק בכיוון ההפוך. 

כשלוקחים בחשבון שלכל שפה יש את המטען הרוחני שלה, השונה עד מאוד בין עברית לאנגלית, מתחילים להבין מדוע תרגומים מאנגלית לעברית צריכים להתבצע על ידי אנשי מקצוע מנוסים. זאת כמובן, אם אינך רוצה ללכת לאיבוד "בין המילים"....