תרגום משפטי

למרות המלצתו של הנשיא ברק אובמה להשתמש באופן נרחב בתרגום אוטומטי. עד שלא יופיעו משרדי עורכי דין אוטומטיים, סביר שמכונות לא יבצעו תרגומים משפטיים...

 

עבור רוב המתרגמים החובבים, תרגום נדמה כתהליך פשוט למדי של הקלדת מלים משפה אחת לשנייה עם קצת התאמות הכרחיות של תחביר. גם אם רעיון זה מתאר באופן כללי את פעולת התרגום, זוהי התייחסות עלובה לתרגום משפטי, משום שלכל מדינה יש מערכת משפט משלה, בעלת ייחודיות משלה. מבלי להיכנס למחקר מעמיק הנוגע למורכבות מערכות משפטיות שונות, מבט חטף בדוגמת תרגום יבהיר בעיות בסיסיות, כמו למשל איך שתי מערכות משפטיות שונות יביאו לידי ביטוי את אותם העקרונות.

לשתי מערכות משפטיות יכולים להיות:

  1. אותם המוסדות, מפוקחים באותו האופן. מקרה כזה נדיר ביותר, אם בכלל;

  2. אותם המוסדות, מפוקחים באופן שונה (גם אם רק הפרשנות שונה);

  3. מוסדות הקיימים במערכת משפטית אחת אך כבר לא מתקיימים בשנייה;

  4. מוסדות הקיימים במערכת משפטית אחת אבל מעולם לא התקיימו במערכת המשפטית השנייה.

המקרה הראשון אינו מציב אף בעיה, המתרגם המשפטי צריך רק לבדוק את תרגום שם החוק, או הפסיקה או כל דבר אחר המבטא את החקיקה במדינת היעד כדי לוודא את ההתאמה בין המערכות.

המונח "בית הנבחרים" מהווה דוגמה כללית למקרה השני. באופן אינטואיטיבי, כל אחד מאיתנו בטוח שהוא יודע מה משמעות המונח. ובכל זאת משמעות המונח, בהתאם למדינת היעד, יכול להיות רשות מחוקקת חד-ביתית או לחילופין בית התחתון ברשות מחוקקת בעלת שני בתי-מחוקקים. בישראל, לדוגמה, לרשות יש שם אחר לחלוטין: "הכנסת", שהוא בעל משמעות תרבותית ומקצועית שונה ונושא בתוכו מערכת חקיקה אחרת לחלוטין. על המתרגם המשפטי לוודא שתרגום המונח הוא בעל משמעות המתאימה למציאות הקיימת במדינת היעד.

המקרה השלישי בא לידי ביטוי בהבדלים בין מונרכיות קדומות ועכשוויות. למרות שבמונרכיות עכשוויות המונח "צו המלך" עדיין שריר וקיים, תרגום המשמעות המשפטית של המונח במערכות משפטיות לא-מונרכיות מרמז על מקצועיותו של המתרגם והבנת שתי המערכות המשפטיות בצורה טובה.

המקרה הרביעי והאחרון בא לידי ביטוי בהבדלים בין מדינות בהן ישנה הפרדה בין דת ומדינה, לבין מדינות שבהן קיימת הפרדה חלקית בלבד ובין מדינות שבהן לא קיימת הפרדה בין דת ומדינה. הבחנות אלו משמעותיות במיוחד בכל הקשור לדיני משפחה, כגון נישואין, גירושין וירושה, ולבתי הדין הדתיים חשיבות מכרעת במדינות שבהן מוסדות דתיים מעורבים באופן מסורתי בקבלת ההחלטות.

אלו הן רק כמה דוגמאות פשוטות למורכבות עבודתו של מתרגם משפטי. למרות המלצתו של הנשיא אובמה להשתמש בתרגום אוטומטי באופן נרחב, עד להופעתו של משרד עורכי דין אוטומטי סביר להניח שמכונות לא יבצעו תרגומים משפטיים.