מאחר שהבריאות היא נכס יקר ערך עבור כל אחד מאיתנו, יש צורך בשיתוף פעולה בין-לאומי הן בפיתוח דרכי טיפול חדשות, הן בהפצת דרכי הטיפול הקיימות.

עם זאת, "בין-לאומי" משמעו: בין מדינות, דבר המרמז על כך שיש להתגבר על גבולות השפה.

לכן מסמכים רפואיים מחייבים בעת "חציית הגבולות" תרגום מדויק ובדיקה בשבע עיניים שמתבצעים על ידי מתרגמים רפואיים. תרגום רפואי מבוצע היטב כאשר הוא נעשה על ידי רופא מוסמך, או על ידי אנשים בעלי השכלה רפואית נרחבת.

טעות בתרגום רפואי עלולה לשאת השלכות דרמטיות, ולכן תמיד כדאי שלפחות שני מתרגמים רפואיים יעבדו על אותו התרגום – האחד מתרגם והשני עורך את התרגום ומוודא את דיוקו.

הבריאות שלנו יקרה מדי מכדי להפקידה בידיו של מתרגם אוטומטי. כאשר מתרגם אנושי מבצע תרגומים רפואיים, ללא שימוש במכונת תרגום, הוא מוריד באופן משמעותי את הסיכון לפספוס ניואנסים היכולים להציל חיים. לנושא זה משמעות גדולה בעיקר, כאשר מדובר בתרגום משפה לטינית לשפה לא-לטינית, כמו עברית. ההבדלים הניכרים בין שתי השפות, בלוגיקה ובמבנה השפה, כמו שהצגנו בעבר במאמר "אל תלך לאיבוד 'בין המילים'", מגבירים את הסיכון באופן משמעותי בשימוש במכונת תרגום לתרגום רפואי.

תרגומים רפואיים חשובים במיוחד עבור מסמכים המגיעים אל מספר אנשים גדול, כמו תוויות לתרופות (medications notices) וכו', הליכי תרגום מחדש והשוואות בין תרגומים מסייעים בבדיקת דיוקו של הטקסט המתורגם מול הטקסט המקורי. רק תרגום רפואי מקצועי יכול להבטיח שבריאותך לא תסוכן על ידי משהו תמים לכאורה כמו בחירה מוטעית של מלים.